Καθηγητής & Διευθυντής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Πρόεδρος Ι.Ε.Θ.Ε. της Ε.Ο.Ο., Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οδοντίατρος, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Fredderico II, Νάπολη, Ιταλίας

Επ. Καθηγητής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Γενικός Γραμματέας Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Επ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής, Εκτελεστικός Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επ. Καθηγήτρια Προσθετικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας

Καθηγητής & Διευθυντής Ενδοδοντίας Ε.Κ.Π.Α.

Καθηγητής & Διευθυντής Περιοδοντολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητής & Διευθυντής Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α.

Αν. Καθηγητής Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Καθηγητής & Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α. με έδρα στο «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός»

Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου Στοματολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής & Διευθυντής Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Οδοντιατρικών Laser